Общи условия за ползване       Авторските права върху всички новини, текстове, материали, изображения, картинки, документи, бази данни и друга информация в сайта  www.tenevagensy.eu са собственост на Агенция “Тенев”. Съдържанието на страницата е под закрила на „Закона за авторското право и сродните им права“  (ЗАПСП).                                             Правила и условия за ползване      Всеки има право да цитира информация от сайта, като носи отговорността за нейната достоверност. При цитиране е задължително да се упомене сайта  като източник и неговият уеб адрес, а ако публикацията е в Интернет, той да бъде придружен с хипер-връзка към него.       Всяко възпроизвеждане, разпространение, промяна, публичен показ и др. на част или цялото съдържание на уебсайта, извън горните хипотези, е  забранено и се преследва по предвидения от закона ред, освен ако е налице изрично съгласие на Агенция “Тенев”и/или неговите партньори за съответния  вид използване.                                               Ограничение на отговорността           Въпреки всички мерки, предприети за осигуряване на обективна и точна информация, част от данните, анализите и мненията са базирани на външни  източници. Ние вярваме в тяхната компетентност и неутралност, но не можем да гарантираме това пред трети страни. Информацията и материалите по  дадена тема не следва да се разглеждат като представени от позицията на "последна инстанция".     Агенция “Тенев”и отделни нейни служители не могат да носят отговорност в случай на загуби или други произшествия на лица или организации,  действали или въздържали се от действие в резултат на информация, поместена в сайта.     Материалите и услугите се предоставят на потребителите на Агенция “Тенев”без изрични гаранции или отстъпване на правата върху информацията в  тях.                                                  Агенция “Тенев”и посредниците й не могат да бъдат държани отговорни за каквито и да било щети, произлезли от употребата или  невъзможността от употреба на материали, дори ако Агенция “Тенев” е била предупредена за възможността от възникването им. Агенция “Тенев” и  нейните партньори не гарантират акуратността и пълнотата на информацията, текстовете и графиките, линковете и другите средства, съдържащи се в  материалите. Агенция “Тенев”си запазва правото да прави корекции в материалите по всяко време без предварително уведомяване.                                                               Промени    Агенция “Тенев” може да преразгледа Правилата и условията за употреба на информацията в сайта по всяко време. Промените ще бъдат публикувани  тук и влизат в сила от момента на публикуването им.
* За реклама *  Авторски права * Условия за ползване