*  Реалистичната живопис ни пренася с лекота точно там където художникът иска да бъдем, но на нас оставя  как точно да се почувстваме. Затова изложбата “Мълчания” е едно пътуване, чийто маршрут знаем предварително, но тепърва ни предстои да го изживеем.

 

Информация на ухо: “Мълчания” – та на  Бойко Колев се сражават с шумотевицaта, която ни заобикаля. Картините му не са тихи, а мълчаливи.Бойко Колев е художник, който умее да естетизира ежедневното. Работата му винаги е малко закачлива, но най-вече е реверанс към малките неща в живота, към това,  в което рядко откриваме красотата. Същевременно маниерът му на рисуване по някакъв начин напомня старите майстори, чиито произведения толкова дълго е изучавал и прерисувал. Днес, авторските произведенията на Бойко Колев са обект на интерес в България, Холандия, Франция и САЩ.