* От години на рождените си дни “Финес” представя интересни, знакови изложби, предимно на автори от златният фонд на българското изобразително изкуство.

Информация на ухо : през 2020 галерията съвместно с Литературно-художествен музей “Чудомир” гр. Казанлък отбелязва 130 годишнина от Рождението на Чудомир /1890-1967/ с експозицията “Нашенци”. Тя включва 63 от най- значимите му акварели и е гостувала с огромен успех в Будапеща, Братислава, Виена, Москва, Анкара и Скопие.Представителната експозиция е пълна въстановка на последната изложба на Чудомир, подредена от самият него, като своеобразна творческа равносмeтка на живота му.