*  За едни животът е безкрайно изпитание, борба да оцелееш, за други е забавление, с което преминаваш през бурите. За Онник Каранфилян  животът е игра на въже,   по което можеш да ходиш ако знаеш как да балансираш. 

на ухо: „животът е много отмъстителен, ако не го живеем истински“ – казва художникът,за когото изкуството е предизвикателство,чрез което се опитваме да се докоснем до Създателя и същевременно, една безкрайна игра…Виртуозен рисувач с невероятна фантазия –Онник е майстор на дълбокия печат. Във време на доминиране на дигиталните технологии, той продължава  да работи  в техниката на сухата игла, офорта, мецотинтото и акватинтата. С многопластови естетически  и художествени внушения, гравюрите му те принуждават  да спреш,  да се вгледаш  в безкрайното количество  сюжети, фигури  и детайли, често събрани на едно място по фантасмагористичен начин, типичен  за този Homo Ludens, вечно играещ, забавляващ се и самозабавляващ се художник, но който казва: „Животът е като алкохола, не поемай повече  отколкото можеш да понесеш“.В експозицията ще бъдат представени и правените от него книжни знаци- ex-libris – знакът, пряко свързан с живота  на книгата, появил се още през XV век като своеобразен  герб за притежание, за лична идентификация  на книгата. Творбите подбрани за изложбата на Онник  Каранфилян в Галерия „Контраст“(куратор Аксиния Джурова) са само малка брънка от пъзела  на изминатия дотук път на ходещия по криволиците и възлите на въжето-живот художник.