* И през Новата 2020 година продължава благородната инициатива на познатият столичен оазис на кулинарията р.“Грозд и почетните членове на епикурейския кръжец „Под асмата“ , за  приобщаване на сладка раздумка близо до масите, на нови видни дейци на науката, изкуството и културата.

Информация на ухо: към традиционната, крайтрапезна среща на академик Антон Дончев, академик Благовест Сендов, академик Стефан Воденичаров,академик Людмил Стайков,академик Пламен Карталов,скулпторът професор Георги Чапкънов,художниците професор Тодор Варджиев, Дончо Дончев и Онник Каранфилян,композиторът Стефан Димитров,певиците Лили Иванова и Кристина Димитрова,актрисата Татяна Лолова и видният меценат и ценител на изкуството Александър Тумпаров  се присъединиха видните представители на академичната общност акад.Тодор Николов,акад.Васил Гюзелев и издателят Иван Гранитски …