* Колкото повече са страдали избраниците на небето в земния си живот,толкова по-блажени ще бъдат те на небето.Музикантите ще познаят хармонията.Художниците ще открият мистерията на светлината.“-Св.Тома Аквински….

Информация на ухо: проектът „Архитектът“ на талантливата и нестандартна Елица Баръмова- академичен художник на свободна практика, член на СБХ, докосва екзистенциални въпроси с разговорна лекота. Вечната тема за връзката между дух и материя, духовните състояния и движения, в случая,разположени в различни хронотопоси (*време и място на действието). Авторката визуализира човешката екзистенция като каменна скулптура в процес на изграждане. Монолитът е избран като метафора за „началото“ на всеки човешки живот. Камъкът постепенно придобива форма и индивидуалност според духовната ни заработка, избори и плановете на Великия Архитект… Несъмнено е,че Елица ще проникне в тайните на рисунката и ще се наслади на феерията на ветровете житейски,които ни люшкат или издуват платната на несигурните ни, микроскопични лодки върху бушуващтата,разгневена шир на океана-живот. Но искаме ли да се доближим до нейната топлина,при всички случаи пътят минава през болката…. Минималистично излъчване, силни светлинни контрасти, фини цветови нюанси и дефинитивни композиции…Барамо е един самотен странен тръбач,събрал големите спасители на Духа в една впечатляваща камерна изложба, чийто любезен домакин е актуалната софийска галерия  « [a]cube contemporary“.